Avís legal

Política de privacitat

Benvingut a la plana web de http:// www.catcines.cat . A continuació li exposem els termes i condicions d’us la web i que han de seguir els usuaris de la mateixa. Li aconsellem una lectura detinguda de la mateixa ja que qualsevol utilització contraria a les mateixes està totalment prohibida i es susceptible de generar responsabilitats.

1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR WEB

D’ acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació li informem de les dades del titular de la web:

ESEPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL
Ronda Sud, 17
17600 FIGUERES
NIF B17235839
Telèfon de contacte 972.67.63.57
Adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 773, Llibre 78, foli 96.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ, I , FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’ accés a la web és lliure excepte quan la plana web tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya. Com a usuari de la web s’obliga a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat d’ ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web d’ aquells usuaris que actuïn de manera contrària al previst.
ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa.

3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs i/o planes d’Internet. ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col•laboració o associació de cap tipus entre ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL i aquests tercers.
Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que , si s’escau, s’estableix per el titular de la web en un document específic a aquest efecte , o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients .

4.-PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la nostra web son titularitat de l’ ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL o bé li han estat cedits per al seu ús , a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena de classe, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel•lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel•lectual i/o industrial.

5.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell , de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), ESPECTACLES DE L’EMPORDÀ SL l'informa que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals.
5.1.Responsable del tractament i dades de contacte
ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL
NIF B 17235839
Dades de contacte :
Telèfon 972.67.63.57
Adreça de correu electrònic : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Adreça postal : Ronda Sud, 17 17600 FIGUERES

5.2.Tipus de dades que tractem
ESPECTACLES DE L’EMPORDÀ tractarà únicament les dades que siguin necessàries per a la prestació dels nostres serveis, i que consistiran en dades de caràcter identificatiu com el nom i cognoms, telèfons i adreça postal i/o electrònica.

5.3 Quant de temps conservarem les seves dades?
Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol•licitats, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L'informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades.

5.4. Amb quines finalitats tractem les seves dades?
Tractem les seves dades per prestar i facturar els nostres serveis.
Per atendre les seves consultes.
Per enviar-li informació sobre els nostres serveis , sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.
Per tramitar la seva sol•licitud d’alta com a usuari del nostre Club mitjançant la targeta CatCine.

5.5 Quines són les bases legitimadores de tractament?
Per a la prestació i facturació dels nostres serveis la base legitimadora és l’ execució d’ un contracte i el compliment d’ una obligació legal
Per a les comunicacions dirigides a vostè com a resposta a consultes o sol•licituds d’ informació, l’enviament de Newsletter i la tramitació i gestió de l’alta i pertinença de la targeta CatCine la base legitimadora és el seu consentiment exprés.

5.6 A qui cedim les seves dades?
Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei o sigui necessari per a donar compliment amb la finalitat del tractament informada. En aquests casos, aquests tercers adoptaran les mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria.

5.7.Quins drets l'assisteixen?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació relativa a si s’estan o no tractant les seves dades personals
Tanmateix l’ interessat té dret a :
• Accedir a les seves dades personals.
• Sol•licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
• Sol•licitar la supressió de les seves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
• Sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
• Sol•licitar la portabilitat de les seves dades.
• Si l’ interessat considera que no hem atès correctament les seves sol•licituds l’ interessat pot presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent.
• Com ha d'exercir els seus drets?
Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà fer-nos arribar la seva voluntat d'exercici mitjançant escrit, adjuntant acreditació de la seva identitat i enviar-lo a l’adreça de correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. La seva sol•licitud tindrà prioritat de tractament.

Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat del nostre usuari. Pot llegir la nostra política de cookies al visitar-nos inicialment.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?
ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, ha d'adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

Podem canviar la nostra política de privacitat?

ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de FIGUERES els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
Copyright 2020 ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ Ronda Sud, 17 17600 FIGUERES.

Política de cookies

El nostre lloc web http://www.catcines.cat utilitza una tecnologia anomenada 'cookie', amb la finalitat de poder obtenir informació sobre l'ús del lloc web, millorar l’experiència de l’usuari i garantir el seu correcte funcionament.

Què son les cookies o galetes?
Una 'cookie' o ‘galeta’ és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que s'emmagatzemen en el terminal de l'usuari, (ordinador o dispositiu mòbil). Aquests arxius tenen la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la seva instal•lació. Així, cada vegada que l'usuari torna a visitar el mateix lloc web, l'explorador recupera l'arxiu i l'envia al servidor del lloc web. Les cookies tenen diverses funcions entre les que s'inclouen, la de recollir informació sobre les preferències de l'usuari i recordar-la, i en general, facilitar l'ús del lloc web a l'usuari fent que el lloc sigui més útil al personalitzar el seu contingut.
Les cookies es poden classificar en base a diferents paràmetres:

1. Titularitat: cookies pròpies i cookies de tercers: depenent de quina sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les cookies i es tractin les dades que s'obtinguin.

2. Durada: cookies de sessió i cookies persistents: d'acord amb el termini de temps que romanen emmagatzemades al terminal de l'usuari.

3. Finalitat: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d'anàlisi, cookies publicitàries, cookies de publicitat comportamental: d'acord amb la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes.

• Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades , identificar la sessió o accedir a les parts web d'accés restringit.

• Cookies de personalització Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi . Per exemple, l'idioma , el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei o el disseny de continguts seleccionat.

• Cookies d'anàlisi Són aquelles que o bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar l'anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

• Cookies publicitàries Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol•licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en a qual es mostren els anuncis.

• Cookies de publicitat comportamental Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol•licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Quines cookies utilitzem al nostre lloc web

El nostre lloc web utilitza tant cookies pròpies, que són les enviades al seu dispositiu i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc web, com cookies de tercers, amb la funció de servir-nos com a eina d’anàlisi de la interacció dels usuaris amb la nostra web, gràcies a elles obtenim una informació que pot ajudar-nos a millorar la navegació i donar un millor servei als usuaris.
Concretament les cookies que utilitzades al nostre lloc web són:
Cookies pròpies: Les cookies pròpies que fem servir en el nostre lloc web són de caràcter tècnic, fonamentals per al funcionament de la web.
Nom Vigència

Finalment, també s'utilitzen galetes de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials.
Consentiment : Al navegar i continuar al nostre lloc web l’usuari estarà consentint l'ús de les cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. Així mateix, l'informem que si vostè consulta continguts de la nostra web allotjats en webs de tercers, aquests tenen la seva pròpia política de cookies.
Retirada del consentiment : L'usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de Cookies, per això haurà d'eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip utilitzant els ajustaments i configuracions del seu navegador d'Internet.
Modificació de la configuració de les cookies : L'usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de qualsevol lloc web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, pel que pot consultar als següents enllaços la forma de fer-ho:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
• Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
• Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
• Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l'eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot visitar:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualització de la política de cookies

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política sobre Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d'estar adequadament informat sobre l’ús que fem de les cookies.

Última actualització 24/01/2020. ESPECTACLES DE L’ EMPORDÀ SL.

 

 

institucionsPNG

Promo Amigos Imaginarios

Promo Amigos Imaginarios

Consulta aqui les promocions que tenim per tu! 

No te les perdis!

Promo Garfield

Promo Garfield

Consulta aqui les promocions que tenim per tu! 

No te les perdis!

Promo Bad Boys

Promo Bad Boys

Consulta aqui les promocions que tenim per tu! 

No te les perdis!